În România, Otokar dispune de o reţea de puncte de servicii în măsură să asigure punerea în funcţiune, întreţinerea şi repararea vehiculelor dumneavoastră£.

POLITICA DE MEDIU OTOKAR

OTOKAR SE IMPLICĂ ÎN MOD ACTIV ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PROTEJAREA MEDIULUI

Otokar se implică în sporirea gradului de sensibilizare a persoanelor, a firmelor şi a organizaţiilor, cu care interacţionează direct sau indirect în cadrul creării şi prezentării produselor, în legătură cu aspecte legate de mediul înconjurător. Firma vizează, de asemenea, îndeplinirea responsabilităţilor de mediu faţă de vecinii locali şi regionali.

În acord cu această politică, Otokar:

- ​Monitorizează publicaţii care tratează probleme de mediu şi respectă legile şi reglementările aplicabile ;
- Reduce la minimum şi controlează poluarea mediului prin intermediul sistemului de management de mediu ;
- Susţine toţi angajaţii şi operatorii în eforturile lor de sensibilizare cu privire la diverse aspecte de mediu ;
- Comunică publicului, operatorilor şi organizaţiilor vizate obiectivele sale cu privire la mediu ;
- Îşi coordonează activităţile de mediu pentru a favoriza alte componente ale politicii sale ;
- Se angajează să îmbunătăţească în mod constant performanţele de mediu.